Ψυχασπίς – Ψυχική Υγεία

  Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε πρότυπη εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, ενεργοποιώντας τους συμμετέχοντες στο χώρο της ψυχικής υγείας, υιοθετώντας και διαχέοντας το υψηλότερο μέτρο ποιότητας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο και οικονομικό πόρο και παραμένοντας στην αιχμή των εξελίξεων στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με βάση τις αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Ως εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, σκοπό έχουμε την παροχή ολοκληρωμένων εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε συνεργία και αλληλοσυμπλήρωση με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της ΨΥΧΑΣΠΙΣ στηρίζονται σε αυτή την παραδοχή αλλά και στο αποδεδειγμένο γεγονός ότι: κανένα πρόγραμμα, καμία δράση δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι δεν συμμετέχουν ενεργά, εάν δεν υιοθετήσουν έναν ενεργό ρόλο απέναντι στη ζωή και βιώσουν τη προσφερόμενη βοήθεια ως μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους και να εξελιχθούν.

Ως εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, σκοπό έχουμε την παροχή ολοκληρωμένων εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε συνεργία και αλληλοσυμπλήρωση με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της ΨΥΧΑΣΠΙΣ στηρίζονται σε αυτή την παραδοχή αλλά και στο αποδεδειγμένο γεγονός ότι: κανένα πρόγραμμα, καμία δράση δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι δεν συμμετέχουν ενεργά, εάν δεν υιοθετήσουν έναν ενεργό ρόλο απέναντι στη ζωή και βιώσουν τη προσφερόμενη βοήθεια ως μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους και να εξελιχθούν.

Με όλη μας την δύναμη με ισχυρή θέληση με πείσμα και ένστερνο ζήλο θέτουμε τις βάσεις σήμερα, θεμελιώνουμε το αύριο με τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, απλώνοντας ένα κοινωνικό “δίχτυ” προστασίας που αφορά την ψυχική υγεία και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Παραμένουμε στην αιχμή των εξελίξεων στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ενισχύοντας το επιστημονικό και κοινωνικό μας έργο, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας έναντι της κοινωνίας και όσων μας εμπιστεύονται για έναν κόσμο με καλύτερη ψυχική υγεία.

Για τους ανθρώπους της ΨΥΧΑΣΠΙΣ η αποασυλοποίηση μέσα από λειτουργία του Οικοτροφείου είναι μια πρόκληση και μια πρόσκληση στο μακρύ ταξίδι της επανένταξης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης γνώσης και εμπειρίας.