Λίγα λόγια
για εμάς

Το οικοτροφείο “ΨΥΧΑΣΠΙΣ”  αποτελεί μία από τις δομές υλοποίησης της αποασυλοποίησης των χρόνιων ψυχικά πασχόντων. Είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Ο αριθμός των ατόμων, που φιλοξενούνται δεν ξεπερνά τους 15. Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο παραμονής τους σε αυτό.

"τα άτομα που διαμένουν στο οικοτροφείο είναι άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, άτομα που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα, που έχουν δηλαδή ανάγκη από υψηλή εποπτεία."
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ