Συχνές Ερωτήσεις

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από δεκαετίες, με στόχο να καταργηθεί η ασυλική ψυχιατρική και να εντάσσονται οι ψυχικά λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο μέσα από την Κοινωνική – Κοινοτική Ψυχιατρική και την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση.

Τι είναι το Πρόγραμμα Ψυχαργώς; Καταρτίστηκε το 1999 και στόχευε στη συνέχιση του ρυθμού και της δυναμικής της μεταρρύθμισης με έμφαση στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην κοινωνική ένταξη και επανένταξη, καθώς και την είσοδο στον εργασιακό χώρο των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Καταρτίστηκε το 1999 και στόχευε στη συνέχιση του ρυθμού και της δυναμικής της μεταρρύθμισης με έμφαση στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην κοινωνική ένταξη και επανένταξη, καθώς και την είσοδο στον εργασιακό χώρο των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στο πρόγραμμα συναντάμε: οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, κέντρα ημέρας, κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, κινητές μονάδες και ιατροπαιδαγωγικά κέντρα σε δομές που διαχειρίζονται Ν.Π.Δ.Δ., κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε).