Στόχοι

ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: για να μπορέσουν οι ένοικοι να ζήσουν σε ένα ασφαλές, θεραπευτικό και πιο ζεστό περιβάλλον από αυτό του μεγάλου ιδρύματος, παρόμοιο με αυτό του σπιτιού που άφησαν πίσω τους. Συνοπτικά η αποασυλοποίηση αφορά στην : Συρρίκνωση και σταδιακά κατάργηση του ασύλου ως φορέα αναχρονιστικού και ακατάλληλου για την φροντίδα των ψυχικά πασχόντων. Κοινωνική επανένταξη των χρόνιων ασθενών σε δομές όπως προστατευόμενα διαμερίσματα, ξενώνες και οικοτροφεία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: για να ζήσουν μέσα στην κοινότητα ως ενεργοί πολίτες απαλλαγμένοι από την απομόνωση και το κοινωνικό στίγμα. Η κοινωνική επανένταξη αφορά στη διατήρηση του ατόμου στο φυσικό του περιβάλλον και την συνέχιση της επαφής με την οικογένεια , καθώς και στην διαμόρφωση της ευρύτερης αντίληψης για την ψυχική διαταραχή και την αντιμετώπιση της. Η επίτευξη του στόχου της κοινωνικής επανένταξης βασίζεται σε δύο άξονες. Αφενός στην εκπαίδευση των ενοίκων για την προσαρμογή τους στην κοινότητα και αφετέρου στην προετοιμασία της κοινότητας, ώστε να αποδεχθεί και να ενσωματώσει ομαλά τους ενοίκους στους κόλπους της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: για να ζήσουν μέσα στην κοινότητα ως ενεργοί πολίτες απαλλαγμένοι από την απομόνωση και το κοινωνικό στίγμα. Η κοινωνική επανένταξη αφορά στη διατήρηση του ατόμου στο φυσικό του περιβάλλον και την συνέχιση της επαφής με την οικογένεια , καθώς και στην διαμόρφωση της ευρύτερης αντίληψης για την ψυχική διαταραχή και την αντιμετώπιση της. Η επίτευξη του στόχου της κοινωνικής επανένταξης βασίζεται σε δύο άξονες. Αφενός στην εκπαίδευση των ενοίκων για την προσαρμογή τους στην κοινότητα και αφετέρου στην προετοιμασία της κοινότητας, ώστε να αποδεχθεί και να ενσωματώσει ομαλά τους ενοίκους στους κόλπους της.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για να ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες και να απολαμβάνουν την χαρά της δημιουργίας, της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου για την ποιότητα ζωής των ενοίκων παίζει:

  • Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενοίκων
  • Τα βασικά δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων είναι τα εξής:
  • Δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη, στην ισότητα, στην ενημέρωση, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην αποκατάσταση στην ζωή, στην κοινότητα στην διεκδίκηση αξιώσεων