Οικοτροφείο

Το Οικοτροφείο ”Ψυχασπίς” είναι μια δομή ψυχικής υγείας, στην οποία φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση.

Λειτουργεί από το 2006 στην πόλη της Ορεστιάδας.

Το Οικοτροφείο είναι ένα  μεγάλο διώροφο κτίριο στην περιοχή Πύργου Ορεστιάδας (3ο χ.λ.μ  Πύργου-Ορεστιάδας).

Είναι αφενός χώρος κατοικίας (σπίτι) και αφετέρου χώρος θεραπείας και αποκατάστασης που έχει και ένα μεταβατικό χαρακτήρα προς πλέον αυτόνομες μορφές διαβίωσης (οικογένεια, προσωπική κατοικία, προστατευόμενο διαμέρισμα).

Η ΨΥΧΑΣΠΙΣ οραματίζεται και επιδιώκει το Δυναμικό Μοντέλο του Οικοτροφείου  να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Το κτίριο: Δεν αντανακλά στοιχεία ιδρυματισμού ( ένα όμορφο σπίτι με φωτεινούς χώρους και αυλή).
  • Οι ένοικοι: Δεν είναι απλά αποδέκτες υπηρεσιών. Είναι άτομα που μετέχουν δυναμικά και ενεργητικά στην διαδικασία για την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση και επανένταξη.
  • Το προσωπικό: Η εργασία για το προσωπικό δεν είναι ρουτίνα ή απλή εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το Προσωπικό δεν έχει πελατειακή σχέση με τον ένοικο όπου απλά δίνει τις εντολές αντιθέτως συνεργάζεται ισότιμα μαζί τους διαθέτοντας γνώση, επιμονή, θέληση, ευελιξία, ευρηματικότητα, φαντασία, σεβασμό και αγάπη για τον συνάνθρωπο καθώς και ομαδικό πνεύμα.

Το Οικοτροφείο επιτελεί μια σειρά από θεραπευτικές λειτουργίες όπως:

  • ισοκατανομή ασφάλειας και στήριξης στο ανοικτό κοινοτικό περιβάλλον
  • ανάληψη ολοένα υψηλότερων επιπέδων ευθύνης από μεριάς των ενοίκων
  • προαγωγή της κοινωνικοποίησης, της ομαδικής δουλειάς, με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του
  • υποκατάσταση της οικογένειας
  • ευαισθητοποίηση της κοινότητας