Η φιλοσοφία μας

Η «Ψυχασπίς»  είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία – κοινωνικός φορέας με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Ιδρύθηκε το 2006 στην πόλη της Ορεστιάδας και αποτελείται από ένα οικοτροφείο και ένα προστατευόμενο διαμέρισμα.

Η φιλοσοφία που διαπνέει τον φορέα:

Είναι η πίστη της στον άνθρωπο, ανεξαιρέτως φύλου, εθνικότητας, σωματικής, πνευματικής, ψυχικής μειονεξίας ή άλλης διαφορετικότητας και στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του για ποιότητα ζωής πέρα από κάθε διάκριση που γεννά, ευνοεί και αναπαράγει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Γενικότερα η φιλοσοφία της Ψυχασπίς διαπνέεται από την αρχή που υποστηρίζει την εναρμόνιση των διαφορών μέσα από την επανένταξη των ψυχικά νοσούντων στην κοινωνία.

Η φιλοσοφία που διαπνέει τον φορέα:

Είναι η πίστη της στον άνθρωπο, ανεξαιρέτως φύλου, εθνικότητας, σωματικής, πνευματικής, ψυχικής μειονεξίας ή άλλης διαφορετικότητας και στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του για ποιότητα ζωής πέρα από κάθε διάκριση που γεννά, ευνοεί και αναπαράγει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Γενικότερα η φιλοσοφία της Ψυχασπίς διαπνέεται από την αρχή που υποστηρίζει την εναρμόνιση των διαφορών μέσα από την επανένταξη των ψυχικά νοσούντων στην κοινωνία.

Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε πρότυπη εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, ενεργοποιώντας τους συμμετέχοντες στο χώρο της ψυχικής υγείας, υιοθετώντας και διαχέοντας το υψηλότερο μέτρο ποιότητας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο και οικονομικό πόρο και παραμένοντας στην αιχμή των εξελίξεων στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με βάση τις αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Όραμα του Φορέα μας «Ψυχασπίς» είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παρέχοντάς τους επαρκείς και ποιοτικούς πόρους, σωστή κατεύθυνση και κατάλληλη υποστήριξη. Για να το πετύχουμε αυτό, η αποστολή μας είναι:

  1. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση την κοινότητα.
  2. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχικής υγείας προσαρμοσμένα για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.
  3. Η προώθηση της ψυχικής υγείας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
  4. Η ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής υγείας και εστίαση της προσοχής σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ακεραιότητα, καινοτομία, υπευθυνότητα, ομαδικότητα είναι οι αξίες που οδηγούν τη δράση μας τα τελευταία 18 χρόνια παρέμβασης για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Ακεραιότητα, καινοτομία, υπευθυνότητα, ομαδικότητα είναι οι αξίες που οδηγούν τη δράση μας τα τελευταία 18 χρόνια παρέμβασης για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.