Η Ομάδα της Ψυχασπίς

Το ανθρώπινο δυναμικό, είναι η κινητήριος δύναμη μας! Στις Μονάδες, τα Προγράμματα και τις Δράσεις του Φορέα απασχολούνται καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την εύρυθμη λειτουργία και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα απαρτίζεται:

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος
  • Διοικητικός Υπεύθυνος
  • Ψυχίατρο
  • Ψυχολόγο
  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Φυσιοθεραπευτή
  • Νοσηλευτικό προσωπικό
  • Γενικών Καθηκόντων