Νεα

Ορεστιάδα, 01/03/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η Εταιρεία «ΨΥΧΑΣΠΙΣ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Ορεστιάδα του Ν. Έβρου στο πλαίσιο λειτουργίας Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφείο στο νομό Έβρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη μιας (1) θέσης Νοσηλευτικού προσωπικού   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 Νοσηλευτικό Προσωπικό

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση Υποψηφιότητας

Βιογραφικό Σημείωμα με φωτογραφία

Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών

Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο θα προσμετρηθεί.

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας ΨΥΧΑΣΠΙΣ, στη διεύθυνση 3ο χιλ. Ορεστιάδας- Πύργου εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.psixaspis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της εταιρείας στα τηλέφωνα 255221340,2552021347  από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 π.μ μέχρι 13:00 μ.μ.

 

 

Για την ΨΥΧΑΣΠΙΣ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαργαριτίδης Απόστολος