Author Archive: admin

Εκδήλωση 10/10/2012

Παγκόσμια μέρα Ψυχικής Υγείας 10/10/2012
DSC03608 DSC03610 DSC03611 DSC03612 DSC03613 DSC03614 DSC03615 DSC03616 DSC03617 DSC03618 DSC03619 DSC03622 DSC03624 DSC03628 DSC03629 DSC03630 DSC03631 DSC03635 DSC03636 DSC03641 DSC03642 DSC03645 DSC03649 DSC03651 DSC03654 DSC03655 DSC03656 DSC03658 DSC03662 DSC03665 DSC03671

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

DSC04354 DSC04352 DSC04347 DSC04348 DSC04349 DSC04356 DSC04344 DSC04343 ktirio DSC04350 DSC04345 DSC04346 DSC04351

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ»

 

Η σημαντική ψυχο-κοινωνική εξέλιξη τεσσάρων ενοίκων του Οικοτροφείου της ΨΥΧΑΣΠΙΣ, τους έδωσε τη δυνατότητα να μεταβούν σε Προστατευμένο Διαμέρισμα στην Ορεστιάδα, κατακτώντας έτσι ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια για αυτόνομη διαβίωση και επανένταξή στην κοινότητα.

Σε ένα όμορφο σπίτι με φωτεινούς χώρους και αυλή, οι ένοικοι δεν είναι απλά αποδέκτες υπηρεσιών αλλά μετέχουν οι ίδιοι πλέον δυναμικά και ενεργητικά στην διαδικασία της επανένταξης τους. Το Προστατευμένο Διαμέρισμα είναι, όπως και το Οικοτροφείο, Μονάδα Ψυχο-κοινωνικής Αποκατάστασης που παρέχει στους ενοίκους ψυχο-κοινωνική φροντίδα, με άμεσο σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας και απώτερο στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση τους.

Στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα παρέχονται υπηρεσίες ήπιας παρακολούθησης και εποπτεία περιορισμένης μορφής από το προσωπικό της Ψυχασπίς, καθώς αποτελεί τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της επανένταξης των θεραπευμένων στον κοινωνικό ιστό, ως ισότιμα μέλη μιας κοινότητας που λειτουργούν, διαμένουν και εργάζονται όπως και όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός…μια εναλλακτική λοιπόν δομή διαμονής.. που χαρίζει χαμόγελα, ζωή και ανεξαρτησία!!!

Με όλη μας την δύναμη με ισχυρή θέληση με πείσμα και ένστερνο ζήλο θέτουμε τις βάσεις σήμερα, θεμελιώνουμε το αύριο με τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, απλώνοντας ένα κοινωνικό “δίχτυ” προστασίας που αφορά την ψυχική υγεία και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της ΨΥΧΑΣΠΙΣ στηρίζονται σε αυτή την παραδοχή αλλά και στο αποδεδειγμένο γεγονός ότι: κανένα πρόγραμμα, καμία δράση δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι δεν συμμετέχουν ενεργά, εάν δεν υιοθετήσουν έναν ενεργό ρόλο απέναντι στη ζωή και βιώσουν τη προσφερόμενη βοήθεια ως μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους και να εξελιχθούν

Υπηρεσίες, Προγράµµατα & Δράσεις

 • Διαµονή και διατροφή.
 • Εξατοµικευµένη ψυχιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα.
 • Ψυχολογική και Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη.
 • Μέριµνα σε κοινωνικό-προνοιακά θέµατα.
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες (αυτοφροντίδα, κυκλοφοριακή αγωγή, διαχείριση προσωπικών οικονοµικών πόρων κλπ.).
 • Εργοθεραπευτικές δραστηριότητες (εργαστήρι διακοσµητικού κεριού).
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Τακτική ιατρική και οδοντιατρική παρακολούθηση.
 • Συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση και εργασιακή απασχόληση των ενοίκων.

 

Το Π.Δ. επιτελεί μια σειρά από θεραπευτικές λειτουργίες όπως:

 • ισοκατανομή ασφάλειας και στήριξης στο ανοικτό κοινοτικό περιβάλλον
 • ανάληψη ολοένα υψηλότερων επιπέδων ευθύνης από μεριάς των ενοίκων
 • προαγωγή της κοινωνικοποίησης, της ομαδικής δουλειάς, με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του
 • υποκατάσταση της οικογένειας
 • ευαισθητοποίηση της κοινότητας

 

Η  «Ψ υ χ α σ π ί ς»  συνεχίζει την αποστολή της…τόσο μέσα από τη λειτουργία του Οικοτροφείου όσο και του Προστατευόμενου διαμερίσματος, στοχεύουμε στην ισότιμη συνύπαρξη των ανθρώπων πέρα από κάθε διάκριση, για το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, περιορισμούς και διακρίσεις!